علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 سپتامبر 26 - 6 محرم 1439 - 4 مهر 1396
22رکورد در مدت زمان 0.405ثانیه
جستجو برای :
مردم لازم می دانند و غیبت امام ناقض این غرض است؛ زیرا امامی که به واسطه غیبتش ، مردم هیچگونه دسترسی آیا غیبت امام عصر، نقض غرض نیست؟ را به سوی خدا سوق می دهد. بدیهی است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تاءثیری ندارد و امام از راه باطن
، 1/350؛ معرفت، 2/216 ـ 212؛ حجتی، صص 67 ـ 66؛ میرمحمدی، صص 138 ـ 134؛ زنجانی، صص 45 و 79؛ نائینی، صص
در کانون توجه دانشمندان علوم قرآن و مفسران بوده است؛ به گونه ای که تنها از سال150 تا 300 هجری بیش از شصت ، ج3، ص75. [18]. همو، قرآن در اسلام، ص143. [19]. همان، ص144. [20]. همان، ص142. [21]. عبدالرحمن بن
.  9. همان ، 3/ 87.  10. همان، 16/ 149.  11. همان، 12/ 261.  12. تفسیرابوالفتوح رازى
کشاندند. پانویس 1.  گفت و گو با آیت الله دکتر محمّد صادقی تهرانی، مجله بینات شماره ۳۰ تابستان ۱۳۸۰. 2
شده است.[۱۰] پانویس 1. نور مجرد؛ زندگی نامه آیت الله حسینی طهرانی 2.  بزرگداشت بیستمین سالگرد علامه
.ک: همان، ج 15 ص 406؛ ج 17، ص 286؛ ج 19ص 402؛ ج 20ص 48؛ عبدالله جوادی آملی ، ج 1، ص 168؛ علی رضا بهاردوست
است (نحاس، 1421ق، ج 1، ص 144؛ قرطبى، بى تا، ج 4، ص 12؛ طوسى، بى تا، ج 2، ص 395؛ طبرسى، 1406ق، ج 2، ص 700
به انتهاى هدف و مقصد رسیدن است (راغب اصفهانى، 1412ق، ج 1، ص 144) و در اصطلاح علماى معانى و بیان، فقط صفت
بهسودى، 1417ق، ج 1، ص 16و17؛ مظفر، 1430ق، ج 3، ص 137). همچنین باید توجه داشت این مسئله از قبیل علوم حضورى
  • تعداد رکوردها : 22

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12