علامه طباطبایی
جمعه - 2018 آگوست 17 - 6 ذيحجه 1439 - 26 مرداد 1397
23رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
علامه طباطبایی آشنا شدم و این رابطه 20 سال تا سال 1357 طول کشید. این استاد بزرگ محضری مقدس
رئالیسم، کتاب توحید( شامل سه رساله)، نهایة الحکمه، بدایة الحکمه، شیعه در اسلام، 
دیگر غالباً شاگردان او هستند. کتاب «بدایه الحکمه» و «نهایه الحکمه» ایشان در دسترس است و همه ‏مى‏خوانند و مقام
.  رساله در افعال12.  رساله در وسائط13.  الانسان قبل الدنیا14.  الانسان فی الدنیا15
که توسط اساتید حوزه و دانشگاه، تدریس شده، شامل چند دوره تفسیر المیزان، نهایه الحکمه، بدایه الحکمه، رسائل سبعه
، الفصل الثانی) و یک پاسخ توسط صدرالمتألهین (ملاصدرا، 1360، 16-17)، (بهشتی، 1375، 18-22) که برای اجتناب
، بی تا 13- نهایه الحکمه، طباطبایی، محمدحسین، ترجمة علی شیروانی، ج3، ویرایش دوم، بوستان کتاب، 1387 14
هشتم و بدایة الحکمة. صص162 و 163. 13. مجموعه رسائل. صص20 21. 14. بدایة الحکمة. ص160. نهایة الحکمة ص284
، 1277 ، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، فریدون بازرگان ، سمت ، تهران. 1-  Butler.D . 1968 
، علاّمه طباطبائی(ره) در دیگر آثار خود، مانند مقدّمة کتاب های بدایة الحکمة و نهایة
  • تعداد رکوردها : 23

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12