علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396
20رکورد در مدت زمان 0.421ثانیه
جستجو برای :
.  رساله در افعال12.  رساله در وسائط13.  الانسان قبل الدنیا14.  الانسان فی الدنیا15
که توسط اساتید حوزه و دانشگاه، تدریس شده، شامل چند دوره تفسیر المیزان، نهایه الحکمه، بدایه الحکمه، رسائل سبعه
، الفصل الثانی) و یک پاسخ توسط صدرالمتألهین (ملاصدرا، 1360، 16-17)، (بهشتی، 1375، 18-22) که برای اجتناب
، بی تا 13- نهایه الحکمه، طباطبایی، محمدحسین، ترجمة علی شیروانی، ج3، ویرایش دوم، بوستان کتاب، 1387 14
هشتم و بدایة الحکمة. صص162 و 163. 13. مجموعه رسائل. صص20 21. 14. بدایة الحکمة. ص160. نهایة الحکمة ص284
، 1277 ، آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، فریدون بازرگان ، سمت ، تهران. 1-  Butler.D . 1968 
، علاّمه طباطبائی(ره) در دیگر آثار خود، مانند مقدّمة کتاب های بدایة الحکمة و نهایة
آن را بر جبرئیل امین تطبیق داده اند (طبری، 1420ق، ج 16، ص 46؛ طوسی، 1409ق، ج7، ص114؛ رازی، 1408ق، ج13، ص65؛ طبرسی
، ص 265.52- همو، المیزان، ج 13، ص 131 - 129.53- احزاب، 10.54- بقره، 238.55- شعراء، 194 - 193.56
8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C.htm#_ftnref12همان، ص۲۸۵..13 سوره اعراف آیه ۱۸۹..14 مائده/۳۲..15 همان، ج
  • تعداد رکوردها : 20

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12