علامه طباطبایی
دوشنبه - 2018 ژولاي 16 - 4 ذيقعده 1439 - 25 تير 1397
17رکورد در مدت زمان 0.530ثانیه
جستجو برای :
;به دست می آید(فرامرز قراملکی،1385:182-185). در این روش، اطلاعاتی 
رئالسیم، 1374، ج 1و 2، ص173). 1.21. نتایج معرفتی اعتباریات در علوم انسانی دغدغه های کنونی متفکران ایرانی
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
، المیزان، 2/ 112.  14. باربور، ایان، علم ودین، 151.  15. همان، 151.  16. همان، 153.  17
را ببیند و تشخیص دهد.  (رک: المیزان 2/148 و 4/101 و 12/28 و 2/115)  سومین محور مهم در انسان
(المیزان) تفسیرى است که خواسته است با ملاکهاى منطقى و مورد قبول اندیشه هاى سلیم، به فهم قرآن همّت / 222 و 224 ، 15/111 ، 9/91 ـ 104 ، 2/ 203 ـ 204 ، 14/ 11 ، 5/ 329.  27. رومى، فهد بن عبدالرحمن
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
می آید. (کاپلستون، 1:1386 / 128) افلاطون نیز باتوجه به اینکه نظریه مثل از اصول تفکرات اوست و معتقد به وجود پیشینی
  • تعداد رکوردها : 17

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12