علامه طباطبایی
دوشنبه - 2020 ژولاي 13 - 23 ذيقعده 1441 - 23 تير 1399

20194 - علامه طباطبایی و شهید مطهری
20193 - علامه  طباطبایی و ایت الله قدوسی
20192 - علامه طباطبایی و حضرت آیت الله شهید قاضی
20191 - علامه طباطبایی؛حضرت آیت الله سیدمحمدحسن الهی؛طباطبایی ؛حضرت آیت الله علی اکبرمرندی
20190 - علامه و ایت الله قاضی طباطبایی
20189 - علامه طباطبایی و شهید قدوسی
20188 - علامه طباطبایی و آیه الله  سید عبدالله شیرازی
20187 - علامه طباطبایی در کنار شاگردان
20186 - عکس دیده نشده ی علامه طباطبایی به همرکاه پدران شهید مطهری و دکتر شریعتی، استخراج شده از اسناد ساوا
20185 - علامه طباطبایی و  محبت
20184 - علامه طباطبایی و برادرشان آیه الله الهی طباطبایی
20182 - علامه طباطبایی ، آیه الله موحد ابطحی ، آیه الله  فقیه امامی و دوستان و شاگردان
20180 - علامه طباطبایی و شاگردان و دوستان 6
20178 - علامه طباطبایی و حجه الاسلام سید احمد خمینی
20177 - علامه طباطبای در دیدارها 5
20173 -  علامه طباطبایی و دوستان و شاگردان 5
20172 -  علامه طباطبایی و دوستان و شاگردان 4
20171 -  علامه طباطبایی و دوستان و شاگردان 3
20170 -  علامه طباطبایی و دوستان و شاگردان 2
20169 - علامه طباطبایی دوستان 1
تعداد بازدید : 3424
تاریخ ثبت :
تهیه شده توسط :
کلمات کلیدی :
اندازه تصاویر :
توضیحات :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12