علامه طباطبایی
دوشنبه - 2020 ژولاي 13 - 23 ذيقعده 1441 - 23 تير 1399

20176 - جوانی علامه طباطبایی در باغ 6
20175 - علامه طباطبایی در باغ 5
20174 - علامه طباطبایی بیمارستان 3
20164 - علامه طباطبایی در حیاط منزل
20163 - علامه طباطبایی در حال نگاشتن
20162 - جوانی علامه طباطبایی در باغ 4
20161 - نیم رخ علامه طباطبایی
20160 - علامه طباطبایی در منزل 9
20159 - علامه طباطبایی در منزل 8
20158 - علامه طباطبایی در منزل 7
20157 - علامه طباطبایی در بیمارستان 2
20156 - علامه طباطبایی در منزل 6
20155 - جوانی علامه طباطبایی در باغ 3
20154 - علامه طباطبای در منزل 5
20153 - علامه طباطبای در منزل 2
20152 - عکس جوانی علامه طباطبایی در باغ 2
20151 - علامه طباطبایی در منزل  3
20150 - عکس جوانی علامه طباطبایی در باغ
20149 - علامه طباطبایی در منزل  4
20148 - علامه طباطبایی در منزل
20147 - علامه طباطبایی 5
20146 - علامه طباطبایی در بیمارستان
20145 - عکس های تک از علامه طباطبایی 4
20143 - عکسهای تک از علامه طباطبایی 3
20142 - عکسهای تک از علامه طباطبای 2
20141 - عکس تک از علامه طباطبایی 1
20110 - عکس های تک از علامه طباطبایی
20109 - جلسات علامه طباطبایی و علامه طهرانی 5
20108 - جلسات علامه طباطبایی و علامه طهرانی 4
20107 - جلسات علامه طباطبایی و علامه طهرانی 3
20106 - جلسات علامه طباطبایی و علامه طهرانی 2
تعداد بازدید : 6010
تاریخ ثبت :
تهیه شده توسط :
کلمات کلیدی :
اندازه تصاویر :
توضیحات :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12