علامه طباطبایی
دوشنبه - 2020 ژولاي 13 - 23 ذيقعده 1441 - 23 تير 1399

20127 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان  10
20126 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان  9
20125 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با دوستان 8
20124 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان  7
20123 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان 6
20122 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری 5
20121 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان 4
20120 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان
20119 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان 2
20118 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری و دوستان
20117 - سفر علامه طباطبایی به انگلیس جهت درمان همراه با شهید مطهری
تعداد بازدید : 1683
تاریخ ثبت :
تهیه شده توسط :
کلمات کلیدی :
اندازه تصاویر :
توضیحات :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12