علامه طباطبایی
جمعه - 2018 دسامبر 14 - 6 ربيع الثاني 1440 - 23 آذر 1397

«خلقت انسان» از منظر تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 904

شرح رساله انسان علامه طباطبایی

تعداد بازدید : 6207

شرح رساله توحیدیه علامه طباطبایی 

تعداد بازدید : 1352

درس تفسیر المیزان توسط آیت الله استادی

تعداد بازدید : 688

درس تفسیر المیزان توسط آیت الله یزدان پناه

تعداد بازدید : 1787

تفکر، از منظر تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 698

کتاب صوتی رساله «لب اللباب»

تعداد بازدید : 866

تدریس نهایه الحکمه توسط استاد شیروانی

تعداد بازدید : 1584

تفسیر موضوعی المیزان: جبر و تفویض/استاد رحیمی

تعداد بازدید : 391

کتاب صوتی اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یکم

تعداد بازدید : 1162

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12