علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396

کتاب صوتی اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یکم

تعداد بازدید : 119

کتاب صوتی اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد دوم

تعداد بازدید : 78

کتاب صوتی اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد سوم

تعداد بازدید : 56

تدریس اصول فلسفه و روش رئالیسم توسط استاد سلطانی

تعداد بازدید : 69

تدریس «بدایه الحکمه» توسط استاد یوسفی

تعداد بازدید : 74

تدریس نهایه الحکمه توسط استاد صمدی آملی

تعداد بازدید : 142

تدریس «رساله الولایه» ی علامه طباطبایی (ره) توسط استاد امینی نژاد

تعداد بازدید : 1333

تدریس «نهایه الحکمه» توسط استاد علی امینی نژاد

تعداد بازدید : 21

تدریس «بدایه الحکمه» توسط استاد علی امینی نژاد

تعداد بازدید : 2

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12