علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
146رکورد در مدت زمان 0.374ثانیه
جستجو برای :
11. همان، ص۵۴ 12. الشیعة و الرجعة، ج۱، ص۲۷۹ 13. الامام السید ابوالحسن، ص۴۶؛ نیز نک: «نجوم
یکی از علمای مشهد مقدس پس از رحلت علامه طباطبایی در سال 1360 هجری شمسی، یادنامه ای منتشر ;                      در روز پنجشنبه 29/ج1/1403
، المیزان، 1417: 17/ 365؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان، 1408: 1/191؛ صدر المتالهین، تفسیر القرآن الکریم، 1366
و جامعه در اندیشه علامه طباطبایی است: 1- در نظر علامه (ره) همه معرفت ها، حتی معرفت های حسی، اموری مجردند
شوند و این خلاصه به زبان فارسی در یک مجلد 1250 صفحهای و در طبع دیگری در دو مجلد منتشرشده است. از این اثر بیبدیل بیشتر بهرهمند شوند و این خلاصه به زبان فارسی در یک مجلد 1250 صفحهای و در طبع دیگری در دو مجلد
­زاده، 1376ش، ص246؛ امید، 1382ش، ص29. نیز نک: مصلایی­پور، 1391ش، ص358).   تعریف تقریب تقریب مذاهب اسلامی
، صص 95ـ94 13-همان، ج 11، صص 261ـ260 14-همان، ج 15، ص 482 15-همان، ج 9، ص 70 16-همان، ج 4، ص 157 17
قرآن فصل الخطاب مشکلات و راه حل دشواری های حیات بشری در تمام اعصار و امصار است. با مراجعه به قرآن ، با تقواترین تان است. (سوره حجرات، آیه 13) » (تفسیر المیزان، ج2، ص406) در این دیدگاه زن نیز در انجام وظایف دینی
قرآن شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1387، صفحه 166 ـ 131   چکیده جامعیت قرآن
بوعلی سینا (قرن چهارم وپنجم هجری قمری) دیده می شود (ابن سینا، 173-153؛ معرفت،431/2-419؛ به نقل
  • تعداد رکوردها : 146

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12