علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 ژولاي 17 - 5 ذيقعده 1439 - 26 تير 1397
313رکورد در مدت زمان 0.390ثانیه
جستجو برای :
اسباب نزول در «نظریه تفسیری» طباطبایی موقعیت خاص و متفاوتی دارد به گونه ای که این نظریه اسباب نزول در نظریه تفسیری طباطبایی به: ابن منظور، ماده سبب؛ جرجانی، 1985: 154؛ فیروزآبادی، 1986: 123؛ فخر رازی، بی تا: 3 / 211؛ طبری، 1996: 5
ایمان و عمل صالح در قرآن از منظر علامه طباطبایی (ره) )[101] هود، 23[102] شعرا، 227[103] شعرا، 227[104] طه، 112[105] ص، 24[106] ص، 24[107] ص، 24[108] عصر، 3
خود از این مکتب پیروی می کنند. در این نوشتار، آرایی که او درباره صفات خداوند ابراز داشته با آرای علامه سید محمد بررسی تطبیقی مبحث صفات الهی از منظرعلامه طباطبایی و ابومنصور ماتریدی .34. المیزان، ج14، ص133.35. همان، ج6;، ص32.36. همان، ج19، ص101.37. همان، ص6;8.38.کتاب التوحید، ص43.39. نهایة
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در نظم آیه های قرآن می توان از علاّمه مجلسی، محدّث نوری و علاّمه طباطبایی نام برد (طباطبایی، المیزان، 12/191 ـ 185؛ حجتی، صص
بوده است. (طباطبایی، 1417: 12 / 131 ـ 102 و 5 / 20 و 21 و 13 / 216؛ معرفت، 1379: 63 ـ 41؛ محمدی (نجارزادگان)، 1424: 39
تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی ؛ معتزلی، 1408ق.: 121؛ مظفّر، 1423ق.، ج 2: 224؛ مفید، 1389: 2088 و لاهیجی، بی‏تا: 5555). 1ـ2) دیدگاه اشاعره
تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان با استفاده از المیزان 6/70،16/100، 17/255، 19/40، و کتاب ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی- دینی در قران اثر ایزوتسو،87-179
شده _ ارائه می شود.علامه طباطبایی در بحث روایی، ذیلِ آیه (عَبَسَ وَتَوَلَّى) ۴(عبس1) روایتی را از مجمع البیان
واژه اختیار مشترک لفظی است و کاربردهای گوناگونی دارد. علامه اختیار را از ویژگی های خاص انسان رابطه جبر و اختیار انسان با قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) - قرآن کریم 2- آراء اخلاقی علامه طباطبایی، رمضانی، رضا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387 3- اصول
علّامه طباطبائی در تفسیر خود، از تاریخ بهره برده و قبول تحریف عهدین، ایشان را از مراجعه به عهدین روش شناسی تاریخی علّامه طباطبائی در «تفسیر المیزان» ، گزارش های تاریخی را نقل نکرده اند. علّامه طباطبائی درخصوص روایات تاریخی، ذیل آیة 139 تا 1488
  • تعداد رکوردها : 313

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12