علامه طباطبایی
شنبه - 2017 نوامبر 25 - 7 ربيع الاول 1439 - 4 آذر 1396
292رکورد در مدت زمان 0.530ثانیه
جستجو برای :
به آن اشاراتی نموده است . این مقاله دیدگاه ارزش شناسی علامه را با تاکید بر نظریه اعتباریات مورد بررسی قرارداده بررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی علامه تلاش این مقاله براین است که نشان دهد که دیدگاه ارزش شناسی1  علامه طباطبایی
کارکردگرایی و معناشناسی اوصاف الاهی از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آلستون و فکری و فلسفی و روش تحقیقی علامه طباطبایی 1.موضع دینی علامه طباطبایی یکی از عالمان برجستة مذهب شیعة
علّامه طباطبائی تاریخ را سیر حرکت از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت می داند. انسان فلسفة تاریخ از منظر علّامه طباطبائی با محوریت تفسیر المیزان است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
هدف این مقاله، نگاهى به نظریات فلسفى و دینى علّامه طباطبائى و برخوردارى از رویکردى تحلیلى ـ توصیفى ویژگى هاى برنامه درسى با تأکید بر نظر علّامه طباطبائى 4، ص 253. [15]ـ همان، ج 15، ص 292. [16]ـ همو، خلاصه تعالیم اسلام، ص 19ـ35. [17]ـ همو، المیزان، ج 6
از قرائن درونی و بیرونی است. (طباطبایی، المیزان، 13/324 و 235 و 12/299؛ قرآن در اسلام، /186) محمد رشید
این مقاله بررسی و تبیین دیدگاه علامه طباطبایی دربارة «نقش سند در ارزش گذاری حدیث» است. نقش سند در ارزش گذاری حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان می داند (طباطبایی، 1417، ج1، ص412؛ ج 3، ص56- 57؛ ج7، ص210؛ ج 11، ص349؛ ج13، ص374؛ ج 16، ص58 و378؛ ج19، ص26
مسئلة اصلی این پژوهش تیپ بندی کنش از منظر علّامه طباطبائی و ظرفیت های تفسیری آن با تأکید بر تفسیر کنش متقابل اجتماعی از منظر علّامه طباطبائی ، 1417، ج 1، ص 165). علّامه معتقد است که اغلب افعال انسان در این دسته قرار دارند و محتاج اندیشه
است. بررسى این موضوع از منظر شخصیت هایى که سبک ساز هستند زمینه وصول به حیات طیبه را هموار مى سازد. علّامه سبک زندگى از منظر علّامه طباطبائى و سیئه یافت نمى شود (طباطبائى، 1374، ج 12، ص 17). علّامه طباطبائى؛ شخصیتى سبک سازتوضیح آنکه انسان
به طرح کلى علامه و عمق آراى وى واختلاف مبانى است. .  9. همان ، 3/ 87.  10. همان، 16/ 149.  11. همان، 12/ 261.  12. تفسیرابوالفتوح رازى
کتابشناخت المیزان 3 اسفند 1395 21:35
المیزان، فارسى، ناصرمکارم شیرازى، مکتب اسلام، دى ماه 1360، شماره 10،ص 16 ـ 12 و 60. 102. علامه
  • تعداد رکوردها : 292

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12