علامه طباطبایی
پنج شنبه - 2018 آوريل 19 - 4 شعبان 1439 - 30 فروردين 1397
307رکورد در مدت زمان 0.436ثانیه
جستجو برای :
تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان با استفاده از المیزان 6/70،16/100، 17/255، 19/40، و کتاب ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی- دینی در قران اثر ایزوتسو،87-179
شده _ ارائه می شود.علامه طباطبایی در بحث روایی، ذیلِ آیه (عَبَسَ وَتَوَلَّى) ۴(عبس1) روایتی را از مجمع البیان
واژه اختیار مشترک لفظی است و کاربردهای گوناگونی دارد. علامه اختیار را از ویژگی های خاص انسان رابطه جبر و اختیار انسان با قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) - قرآن کریم 2- آراء اخلاقی علامه طباطبایی، رمضانی، رضا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387 3- اصول
علّامه طباطبائی در تفسیر خود، از تاریخ بهره برده و قبول تحریف عهدین، ایشان را از مراجعه به عهدین روش شناسی تاریخی علّامه طباطبائی در «تفسیر المیزان» ، گزارش های تاریخی را نقل نکرده اند. علّامه طباطبائی درخصوص روایات تاریخی، ذیل آیة 139 تا 1488
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز2 [14] به «نظم بالقوه»[15]، « قوانین زایشی»[16] و «منابع»[17] برمی گردد. بر خلاف ساختارگرایی آلتوسر[18
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز1 آن ها با تغییر نیازها، زمان ها، فرهنگ ها و محیط جغرافیایی تغییر می کنند (طباطبایی، 1387 پ، 141-142). 11
در آثار علامة طباطبایی، دست کم سه دیدگاه متفاوت دربارة نحوة اتّصاف ذات الهی به صفات فعل مشاهده صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی : طباطبایی، 1417، ج8، صص 151-152؛ ج13، ص197)؛ یا وجه آیتی و وجه استقلالی فعل (طباطبایی، 1387ـ ب، ج1، صص 40-41
در این مقاله، دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان مفسّری توانمند و حدیث ‏شناسی مطلع درباره روایات اسباب علاّمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول2 ، 110، 111.63- همان، ج5، ص189.64- همان، ج8، ص139 و نیز ر.ک: ج3، ص178؛ ج17، ص285؛ ج14، ص334؛ ج13، ص212
در این مقاله، دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان مفسّری توانمند و حدیث ‏شناسی مطلع درباره روایات اسباب علاّمه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول1 آن در خور نقد است، سبب نزولی است که علامه در بحث تفسیری از آیات 114 تا 121 سوره انعام تصویر می
متد نقد و تحقیق حدیث از نظر علامه طباطبایی ، ص 452. (12)-همان مأخذ، ج 20، ص 151. (13)-همان مأخذ، ج 20، ص 351. (14)-همان مأخذ، ج 20، ص 18. (15
  • تعداد رکوردها : 307

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12