علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 آگوست 21 - 10 ذيحجه 1439 - 30 مرداد 1397
155رکورد در مدت زمان 0.483ثانیه
جستجو برای :
صَادِقِینَ (بقره: 111) (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 213). مفسّر المیزان مى نویسد: طریق شناخت عقلى
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
در آغاز هر سوره به هدف ویژه همان سوره بازمى گردد (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 16). 2. وجود روحى یگانه
.[89] چنان که بیان شد، علّامه طباطبائى در تفسیر آیه 118 سوره نحل، علاوه بر آیه 146 انعام، از آیه 160
القشیب، ج 2، مبانى و روش هاى تفسیر قرآن، ص 287 و اصول التفسیر و قواعده، ص 79 [11]المیزان، ج 1، ص 14 [12
الهى در نفس انسان مى داند؛ معارفى که در حیات دنیوى و اخروى انسان نافع هستند (همو، 1417ق، ج 4، ص 109
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
43، 122؛ ج 2 ص 437؛ ج 4 ص 91 ؛ ج 7، ص 268؛ ج 8، ص 20، 113، 272، 288؛ 12 ص 10، 188، 191، 298؛ ج 14 ص
/ امیررضا اشرفی /قرآن شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1387، صفحه 130 ـ 85 چکیده این مقاله
هستند و یا معذّب، کوچ می کند و در آنجا به حیات خود ادامه می دهد؛ زیرا اصالت انسان به روح اوست و روح مجرّد تنها نحوه آفرینش انسان و مراحل حیات او از منظر علّامه طباطبائی 20، ص 194. [7]ـ همان، ج 20، ص 548. [8]ـ همان، ج 16، ص 383. [9]ـ همان، ج 16، ص 384. [10]ـ همان، ج 4، ص
  • تعداد رکوردها : 155

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12