علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
146رکورد در مدت زمان 0.358ثانیه
جستجو برای :
هستند و یا معذّب، کوچ می کند و در آنجا به حیات خود ادامه می دهد؛ زیرا اصالت انسان به روح اوست و روح مجرّد تنها نحوه آفرینش انسان و مراحل حیات او از منظر علّامه طباطبائی 20، ص 194. [7]ـ همان، ج 20، ص 548. [8]ـ همان، ج 16، ص 383. [9]ـ همان، ج 16، ص 384. [10]ـ همان، ج 4، ص
المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین، ج 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 12، 13، 14، 15و19.مطهرى
؛ ج 3، ص 139؛ ج 7، ص 95و125و127؛ ج 10، ص 83؛ ج 12، ص 344؛ ج 144، ص 329؛ ج 16، ص 93). ایشان درباره آیه
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
(همو، 1417، ج16، ص189 به بعد) و تبیین پدیده وحی و نبوت (همو، 1388ه، ج1، ص143به بعد)، برخی از کارکردهای
می آید. (کاپلستون، 1:1386 / 128) افلاطون نیز باتوجه به اینکه نظریه مثل از اصول تفکرات اوست و معتقد به وجود پیشینی
8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C.htm#_ftnref12همان، ص۲۸۵..13 سوره اعراف آیه ۱۸۹..14 مائده/۳۲..15 همان، ج
سید موسی صدر 23 بهمن 1395 19:30
.  نامه مفید، ص ۴۰-۳۲. 17.  نامه مفید، ص ۱۸ 18.  فرهنگ معاصر، ص ۱۱۷. 19.  فرهنگ معاصر
خودنوشت، شرح مقدمه قیصری، ص ۹۲ 10.     زندگینامه خودنوشت، شرح مقدمه قیصری، ص ۹۲ 11
سید حسین بادکوبه اى( متوفاى 1358 هـ .ق) . سید ابوالقاسم خویى (1317 ـ 1413 هـ .ق.)([9]) 2. سید محمدحسین قاضى طباطبایى (1321 ـ 1402 هـ .ق.).([10
  • تعداد رکوردها : 146

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12