علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396
150رکورد در مدت زمان 0.436ثانیه
جستجو برای :
المیزان»، قرآن شناخت، ش 1.[135]ـ ر.ک: سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 2، ص 130.[136]ـ آیات انعام: 114؛ رعد
چهارم، در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران جاى گرفته اند. با ذکر مقدّمه اى به برخى از مهم ترین دیدگاه ]الى 11ـ همان، ج 4، ص 146 / ج 4، ص98/ج2،ص171و172/ ج 2، ص 175. [12]ـ سید محمدحسین طباطبائى، قرآن
مدرسین، ج 1،2،3،4،6،8،9،10،11،14و18. قرشى، سیدعلى اکبر، 1371، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
است. بررسى این موضوع از منظر شخصیت هایى که سبک ساز هستند زمینه وصول به حیات طیبه را هموار مى سازد. علّامه مى کند، نه حیات عاطفى(طباطبائى،1389الف،ج2،ص132). حاصل کلام اینکه: پیش روى انسان یکى از دو راه بیشتر نیست: 1
صَادِقِینَ (بقره: 111) (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 213). مفسّر المیزان مى نویسد: طریق شناخت عقلى
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
در آغاز هر سوره به هدف ویژه همان سوره بازمى گردد (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 16). 2. وجود روحى یگانه
.[89] چنان که بیان شد، علّامه طباطبائى در تفسیر آیه 118 سوره نحل، علاوه بر آیه 146 انعام، از آیه 160
القشیب، ج 2، مبانى و روش هاى تفسیر قرآن، ص 287 و اصول التفسیر و قواعده، ص 79 [11]المیزان، ج 1، ص 14 [12
  • تعداد رکوردها : 150

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12