علامه طباطبایی
پنج شنبه - 2018 آوريل 19 - 4 شعبان 1439 - 30 فروردين 1397
83رکورد در مدت زمان 0.436ثانیه
جستجو برای :
، پیشین، ص113؛ رسالة البرهان، پیشین، ص 7، 10-11؛ رسالة الاعتبارات، همان، ص 129، 131-137؛ رساله الانسان
جدید پرداخت (طباطبائی، 1380، ج 2، ص 198؛ ج 4، ص 157).از ویژگی های فرهنگی زمان علّامه، ترویج اندیشه
. مصاحبه روند عادی خود را طی می کرد تا اینکه به مسئله امامت و صلح امام مجتبی(ع) رسید . . . خاطره ای از علامه طباطبایی درباره امام حسن(ع) ) بود؛ اما بعد از امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع) حدود 10 سال از 11 سالی که امامت کردند را در زمان حکومت معاویه گذراند
این نوشتار، وحدت موضوعی در نگاه علامه طباطبایی و محمد رشید رضا در تفسیر المیزان و المنار را به بحث و مقصد بیان نمی پذیرد.» (طباطبایی، المیزان، 1/16)2. تلازم کشف موضوع و رهیافت به فهم سورهپیش زمینه
/96.26. مدرک به ترتیب: المیزان, 5/ 222 و 224 , 15/111 , 9/91 ـ 104 , 2/ 203 ـ 204 , 14/ 11 , 5/ 329
مصباح یزدی 10. ابراهیم امینی 11. یحیی انصاری 12. سید جلال الدین آشتیانی 13. سید محمد باقر ابطحی 14. سید
شما را ثابت می­کنم!چند روز پیش در حرم امام رضا علیه­السلام آقایی آمد سوال کرد که ما در قرآن دستور
این ابیات قرار می گرفتند یادنامه علامه طباطبایی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج 1، ص 172  
طباطبایی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج 1، ص 172  
- همان، صص128-12739- همان، ص13140- همان، ص18841 و 42- جهانبگلو، رامین، زیر آسمان های جهان (گفت وگو با داریوش
  • تعداد رکوردها : 83

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12