علامه طباطبایی
پنج شنبه - 2018 آوريل 19 - 4 شعبان 1439 - 30 فروردين 1397
307رکورد در مدت زمان 0.592ثانیه
جستجو برای :
سیاق آیات در المیزان جایگاه مهمی دارد و علامه از چنین سبکی در تفسیرش بهره های فراوان برده است، سیاق بررسی هایی درباره سبک های تفسیری علامه طباطبائی ره و شناخت نامه المیزان میرزامحمد، مقدمه، ص 23. 15.المیزان، ج13، ص 88. 16. همان، ج 11، ص 146. 17. گفتگو با دکتر محمد صادقی، فصلنامه
است. تعلیقات علامه طباطبایی که نمایندة تفکر فلسفی حکمت متعالیه در دورة معاصر است، بررسی تطبیقی آرای علامه مجلسی و علامه طباطباییدر عرصة چیستی عقل و کارکردهای آن ، 1412، 366؛ فراهیدی، 1409، ج1، 159؛ بیهقی، 1375، ج2، 696، 865؛ ؛ ابن منظور،2000، ج11، 458) در قاموس قرآن
رسیده اند به توضیح و تبین مطلب پرداخته اند. امام فخر رازی و علامه طباطبایی، از بزرگترین مفسران اهل سنت عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یضُرُّهُمْ وَلاَ ینفَعُھُمْ" (یونس/17) [1] استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان [2
از سوی دیگر علامه بر این مطلب تأکید می کند که آن چه در ذهن ظهور می یابد(ماهیت)، انکشاف و نمودی » شیء فی نفسه «و » پدیدار « در نظر کانت و علامه طباطبایی in some way. [14] substantia phenomenon [15] mere relation [16] causal power [17] extrinsic properties [18
بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب سلوک عرفانی مختلفی شده است( (←مصباح یزدی، 1373: 162؛ علامه طباطبایی، ،1374الف: 2/150-227) 2.   ابن سینا
توصیفی تحلیلی از آرای علامه طباطبایی استخراج، و مشخص شد که فطرت نقطه کانونی و زیربنای ساختمان اخلاق پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی(ره) و اصول تربیتی مبتنی بر آن ;شود که کراهت از حق است (طباطبایی، 1374، ج18: 186)  درمورد کفران
علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته و طی آن معلوم شد از این منظر متعلق مشیت، خواست حقیقی بندگان چگونگی اسناد اضلال و هدایت به خداوند با تأکید بر نظر علامه طباطبایی که به هدایت و اضلال بندگان اشاره دارد، با تأکید بر نظر علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله
در دیدگاه علامه ماهیتی جمعی دارد و صرفا قائم به اصلاح فرد نیست؛ بلکه لازم است بخشی از برنامه جامع تربیت ماهیت تربیت اخلاقی از نظر فردی یا جمعی بودن از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) ثانوى، ناچار از حیات اجتماعى و تعاونى است(طباطبایی، 1374 ،ج 2،196-197؛ همان،ج10: 388) او موجودی
در این مقاله، دیدگاه های تفسیری علامه طباطبائی با رویکرد گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار است (رک؛ طالقانی، 1345، ج 109 :2ت 108 و المراغی، 1962مم، ج 2:121) علامه طباطبائی در ذی آیة 213 سورة بقره
علامه طباطبائی مهم ترین روش قرآن در تربیت صحیح اخلاقی را «حبّ عبودی» یا محبّتی که از عبودیت فرد مبانی و شیوه های تربیت اخلاقی در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی 199.39. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 12، ص 160 و161.40. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی†، ص 
  • تعداد رکوردها : 307

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12