علامه طباطبایی
جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397
85رکورد در مدت زمان 0.624ثانیه
جستجو برای :
; (1357   11. محمدتقی مصباح یزدی، تعلیقه بر نهایه الحکمه، امیرکبیر،1374     
;مجموعه آثار، نقدی بر مارکیسم، شهید مرتضی مطهری، ج13، ، انتشارات صدرا 1382، ص73136-  مطهری، ج13، ص
مجله فلسفی جستارهای /دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، تابستان و پاییز 1392، صفحه 53-83  نوع مقاله
حربه تکفیر؟ 24 آذر 1395 13:9
: 1393 منبع : درباره علامه سید محمد حسین طباطبایی؛ ص161 , خسروشاهی سید هادی * در یکی از مصاحبه
، ص 47؛ ج 13، ص 52؛ ج 15، ص 43؛ ج 14، ص 287؛ ج 16، ص 181؛ ج 17، ص 65؛ ج 18، ص 262؛ ج 20، ص 308)، 
، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 20، قم، بنیاد علمی و فرهنگی علّامه طباطبایی.ـــــ
المیزان ادّعا کند و قلم فرسایى، آن جا که شهید راه اندیشه درترسیم جایگاه والاى آن تفسیر مى نویسد: (کتاب . 10. علاّمه طباطبایى، قرآن دراسلام / 106. 11. همان / 147. 12. همان / 148. 13
جدید پرداخت (طباطبائی، 1380، ج 2، ص 198؛ ج 4، ص 157).از ویژگی های فرهنگی زمان علّامه، ترویج اندیشه
]ـ عبداللّه جوادى آملى، شناخت شناسى در قرآن، ص 125.[12]ـ فخرالدین رازى، المباحث المشرقیه، ج 1، ص 11.[13
، که به زبان عربی تالیف و به وسیله دوستان دیگری ترجمه شده بود (به نقل از یادنامه استاد و یادنامه شهید مطهری
  • تعداد رکوردها : 85

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12