علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
146رکورد در مدت زمان 0.499ثانیه
جستجو برای :
و یا راه نیل به آن است و ازاین رو، در حیات انسان نقش تعیین کننده دارد. شگفت آنکه مسئله ایمان دینى با چنین اهمیت را ناشى از نوعى فقدان دلیل و آگاهى مى دانند(کالین، 1375، ص 25؛ هیک، 1376، ص 124؛ پترسون و دیگران، 1374، ص 52
4، ص 253. [15]ـ همان، ج 15، ص 292. [16]ـ همو، خلاصه تعالیم اسلام، ص 19ـ35. [17]ـ همو، المیزان، ج 6
، متداول و شناخته شده بوده است: 1- نص گرایی 2- استنباط گرایی (زرکشی، 1/196؛ رامیار، /6-4). نص گرایان، شناخت
آن در تفسیر قرآن است. به باور علامه: 1. خصوصیات مصادیق مفردات الفاظ قرآن، خارج از موضوع له آنهاست.  المیزان، ج1، ص 10 / ج14، ص 129ـ 130 / و ج17، ص 7 / و ج 13، ص 54). [6]. ر.ک: همان، ج2، ص 319ـ 320
، 1378، ص 130. [2]ـ قرآن مجید با ترجمه منظوم (قرآن نامه)، امید مجد، تهران، انتشارات امید مجد، 1379، ص 263
مى دهد که از آنها یاد کن: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ(مریم: 41)؛ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ(مریم: 16 سال بیست و سوم ـ شماره 202- مهر 1393 نکوداشت در اسلام سنت حسنه اى است که قرآن به ما مى آموزد و سیره
المیزان»، قرآن شناخت، ش 1.[135]ـ ر.ک: سید محمدحسین طباطبائى، همان، ج 2، ص 130.[136]ـ آیات انعام: 114؛ رعد
چهارم، در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران جاى گرفته اند. با ذکر مقدّمه اى به برخى از مهم ترین دیدگاه ]الى 11ـ همان، ج 4، ص 146 / ج 4، ص98/ج2،ص171و172/ ج 2، ص 175. [12]ـ سید محمدحسین طباطبائى، قرآن
مدرسین، ج 1،2،3،4،6،8،9،10،11،14و18. قرشى، سیدعلى اکبر، 1371، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
  • تعداد رکوردها : 146

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12