علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 آگوست 21 - 10 ذيحجه 1439 - 30 مرداد 1397
155رکورد در مدت زمان 0.436ثانیه
جستجو برای :
11، ح5، ص 10، ح7؛ ج2، ص 203؛ صفار، 1404ق، ص 196؛کلینی، 1365، ج1، ص191؛ برقی، 1371، ج1، ص288 و 289
آن را بر جبرئیل امین تطبیق داده اند (طبری، 1420ق، ج 16، ص 46؛ طوسی، 1409ق، ج7، ص114؛ رازی، 1408ق، ج13، ص65؛ طبرسی
، روض الجنان 5/ 475.  16. طباطبایى، محمد حسین، المیزان، 13/ 311.  17. همان 11/ 145 ـ 146. 
را ببیند و تشخیص دهد.  (رک: المیزان 2/148 و 4/101 و 12/28 و 2/115)  سومین محور مهم در انسان
/ 222 و 224 ، 15/111 ، 9/91 ـ 104 ، 2/ 203 ـ 204 ، 14/ 11 ، 5/ 329.  27. رومى، فهد بن عبدالرحمن
، به شمار آید.   پی نوشت ها 1. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، 20/398.  2. اولین
اسلام، تیر ۱۳۸۴، ص۲۹۲ 13.  پیشوایی، مجله درس هایی از مکتب اسلام، تیر ۱۳۸۴، ص۲۹۷ 14.  جامعه
و تردید که آفت اعتقاد است، امنیت بخشیده است. (1) (اصطلاح) ایمان بمعنای تصدیق می‏باشد (2) به عبارت دقیقتر
: "زیرک کسی است که خود را بشناسد و اعمال خود را خالص کند" (طباطبایی، 1417ق، ج 6،ص170؛همو، 1423ق،ص17
و یا راه نیل به آن است و ازاین رو، در حیات انسان نقش تعیین کننده دارد. شگفت آنکه مسئله ایمان دینى با چنین اهمیت را ناشى از نوعى فقدان دلیل و آگاهى مى دانند(کالین، 1375، ص 25؛ هیک، 1376، ص 124؛ پترسون و دیگران، 1374، ص 52
  • تعداد رکوردها : 155

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12