علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 سپتامبر 26 - 6 محرم 1439 - 4 مهر 1396
280رکورد در مدت زمان 0.546ثانیه
جستجو برای :
بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در نظم آیه های قرآن می توان از علاّمه مجلسی، محدّث نوری و علاّمه طباطبایی نام برد (طباطبایی، المیزان، 12/191 ـ 185؛ حجتی، صص
بوده است. (طباطبایی، 1417: 12 / 131 ـ 102 و 5 / 20 و 21 و 13 / 216؛ معرفت، 1379: 63 ـ 41؛ محمدی (نجارزادگان)، 1424: 39
تحلیل تطبیقی دیدگاه علاّمه طباطبائی و فخر رازی دربارة تکلّم الهی ؛ معتزلی، 1408ق.: 121؛ مظفّر، 1423ق.، ج 2: 224؛ مفید، 1389: 2088 و لاهیجی، بی‏تا: 5555). 1ـ2) دیدگاه اشاعره
تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان با استفاده از المیزان 6/70،16/100، 17/255، 19/40، و کتاب ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی- دینی در قران اثر ایزوتسو،87-179
شده _ ارائه می شود.علامه طباطبایی در بحث روایی، ذیلِ آیه (عَبَسَ وَتَوَلَّى) ۴(عبس1) روایتی را از مجمع البیان
واژه اختیار مشترک لفظی است و کاربردهای گوناگونی دارد. علامه اختیار را از ویژگی های خاص انسان رابطه جبر و اختیار انسان با قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) - قرآن کریم 2- آراء اخلاقی علامه طباطبایی، رمضانی، رضا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387 3- اصول
علّامه طباطبائی در تفسیر خود، از تاریخ بهره برده و قبول تحریف عهدین، ایشان را از مراجعه به عهدین روش شناسی تاریخی علّامه طباطبائی در «تفسیر المیزان» ، گزارش های تاریخی را نقل نکرده اند. علّامه طباطبائی درخصوص روایات تاریخی، ذیل آیة 139 تا 1488
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز2 [14] به «نظم بالقوه»[15]، « قوانین زایشی»[16] و «منابع»[17] برمی گردد. بر خلاف ساختارگرایی آلتوسر[18
درمباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساختیابی گیدنز1 آن ها با تغییر نیازها، زمان ها، فرهنگ ها و محیط جغرافیایی تغییر می کنند (طباطبایی، 1387 پ، 141-142). 11
در آثار علامة طباطبایی، دست کم سه دیدگاه متفاوت دربارة نحوة اتّصاف ذات الهی به صفات فعل مشاهده صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی : طباطبایی، 1417، ج8، صص 151-152؛ ج13، ص197)؛ یا وجه آیتی و وجه استقلالی فعل (طباطبایی، 1387ـ ب، ج1، صص 40-41
  • تعداد رکوردها : 280

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12