علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396
150رکورد در مدت زمان 0.452ثانیه
جستجو برای :
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
در آغاز هر سوره به هدف ویژه همان سوره بازمى گردد (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 16). 2. وجود روحى یگانه
است صحیح است، اما: 1. دلیلى وجود ندارد که خداباورى انسان ها، گسسته از رهیافت هاى عقلانى است.[19] 2. به فرض
، المیزان، 2/ 112.  14. باربور، ایان، علم ودین، 151.  15. همان، 151.  16. همان، 153.  17
،المیزان ،2/115 ـ 138.  12. شاطبى ،الموافقات فى اصول الدین ،2/ 64.  13. سیوطى ،الاتقان فى علوم
11، ح5، ص 10، ح7؛ ج2، ص 203؛ صفار، 1404ق، ص 196؛کلینی، 1365، ج1، ص191؛ برقی، 1371، ج1، ص288 و 289
آن را بر جبرئیل امین تطبیق داده اند (طبری، 1420ق، ج 16، ص 46؛ طوسی، 1409ق، ج7، ص114؛ رازی، 1408ق، ج13، ص65؛ طبرسی
، روض الجنان 5/ 475.  16. طباطبایى، محمد حسین، المیزان، 13/ 311.  17. همان 11/ 145 ـ 146. 
را ببیند و تشخیص دهد.  (رک: المیزان 2/148 و 4/101 و 12/28 و 2/115)  سومین محور مهم در انسان
/ 222 و 224 ، 15/111 ، 9/91 ـ 104 ، 2/ 203 ـ 204 ، 14/ 11 ، 5/ 329.  27. رومى، فهد بن عبدالرحمن
  • تعداد رکوردها : 150

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12