علامه طباطبایی
جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397
85رکورد در مدت زمان 0.390ثانیه
جستجو برای :
(همو، 1417، ج16، ص189 به بعد) و تبیین پدیده وحی و نبوت (همو، 1388ه، ج1، ص143به بعد)، برخی از کارکردهای
به بعد. 12.  همان. 13.  ر.ک: بحث مهدویت و انتظار در همین نوشتار. 14.  المیزان، ج۱۹، ص ۱۴۷٫ 15
8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C.htm#_ftnref12همان، ص۲۸۵..13 سوره اعراف آیه ۱۸۹..14 مائده/۳۲..15 همان، ج
در زنجان و روستاهای تابعه نیز دیده می شود.[۲۶] پانویس 1.  سایت اطلاع رسانی وارثون 2.  پایگاه
شناسی معرفت» در این ارتباط به سه دیدگاه سازگاری، انطباق و عملگرا اشاره می کند؛ شهید مطهری در مباحث
خواهد بود.11 این روش یعنی از آیات زیر بنایی و معارف کلیدی پی به سایر آیات بردن.12 همان سیره ائمه اطهار(ع
2، 3 و 4 سورة رعد؛ آیات 6، 8، 10 و 32 سورة ابراهیم؛ آیات 54 و 58 سورة اعراف؛ آیات 1 و 144 سورة زخرف
و علامه را دلشاد از تلاشهای خستگی ناپذیرش نمود. عالمان بزرگواری همچون آیات شهید مطهری، بهشتی، باهنر، مفتح
آقای قدوسی به من گفت خبر شهادت مطهری را آرام آرام به حاج آقا بگو. فردا صبح که به علامه گفتم چنان و گفت من اگر جای شما بودم از سر و صدا شکایت می کردم.» باهم شوخی می کردند و به هم علاقه داشتند.∟علامه از شهادت شهید مطهری
های «نظریه فرهنگی شهید مطهری» و «بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی در نظریه علامه مرتضی مطهری» از آثار اوست
  • تعداد رکوردها : 85

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12