علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 نوامبر 21 - 3 ربيع الاول 1439 - 30 آبان 1396
150رکورد در مدت زمان 0.343ثانیه
جستجو برای :
اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبائی2 ، 1383، ج2، صص191-193) با توجه به اهمیت نتایج این دیدگاه، آن را در چند مسأله بررسی خواهم کرد: 1.18. مسأله
اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه طباطبائی1 ساختمان وجودیش برای رسیدن به حیات اجتماعی، ناگزیر از آن است (طباطبائی،المیزان، 1375، ج2، ص198). علامه
آلستون 1.موضع دینی دین آلستون مسیحت پروتستان است وی در 15 سالگی دچار شک می شود ولی مجدداً در دهة 50
است و دین با حفظ حکومت عقل، حیات انسانی را پاسداری می کند (ر.ک؛ همان، ج 2: 188). از این رو، در نظریّة
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)2 می دهند، لذا معقولات ثانی منطقی و فلسفی غیرقابل دگرگونی هستند (ر.ک؛ همان، 1376، ج 13: 704ـ685). حال این پرسش
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
4، ص 253. [15]ـ همان، ج 15، ص 292. [16]ـ همو، خلاصه تعالیم اسلام، ص 19ـ35. [17]ـ همو، المیزان، ج 6
، متداول و شناخته شده بوده است: 1- نص گرایی 2- استنباط گرایی (زرکشی، 1/196؛ رامیار، /6-4). نص گرایان، شناخت
محمدحسین طباطبائى، همان، ج 1، ص 59 و60؛ ج 2، ص 130؛ ج 5، ص 348؛ ج 7، ص 81 و 82؛ ج 12، ص 325؛ ج 13، ص 47؛ ج
است. بررسى این موضوع از منظر شخصیت هایى که سبک ساز هستند زمینه وصول به حیات طیبه را هموار مى سازد. علّامه مى کند، نه حیات عاطفى(طباطبائى،1389الف،ج2،ص132). حاصل کلام اینکه: پیش روى انسان یکى از دو راه بیشتر نیست: 1
  • تعداد رکوردها : 150

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12