علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 آگوست 21 - 10 ذيحجه 1439 - 30 مرداد 1397
49رکورد در مدت زمان 0.452ثانیه
جستجو برای :
اندیشمند را رقم زد. پس از سال ها اندوختن معارف، در سال 1314 ه . ش استاد مجبور به بازگشت به زادگاه ، آذر 1368، ص66. 9. همان، ص70 - 71. 10. همان، ص75. 11. یادنامه علاّمه طباطبایی، ص122 - 128. 12. تاجدینی
بود. پس از مطالعه آن، حالم دگرگون شد و گریه ام گرفت. بعدها (در سال 1356 ش) که آن خاطره و گریه را به علامه طباطبائی
1328 که به قم آمدم تا زمان فوت ایشان در خدمتشان بودم، ایشان با این که اهل سیر و سلوک
می کرد. »در مورد رفتار علامه طباطبایی با همسر و فرزندان، فرزند ایشان « نجمه السادات طباطبایی » همسر شهید قدوسی
کنم که این تفسیر از جنبه هاى خاصى بهترین تفسیرى است که در بین شیعه و سنّى از صدراسلام تا امروز نوشته شده است.) 1 . 10. علاّمه طباطبایى، قرآن دراسلام / 106. 11. همان / 147. 12. همان / 148. 13
نجمه سادات طباطبایی دختر بزرگ مرحوم علامه طباطبایی و همسر شهید علی قدوسی است که گفتنی های شیرین راحت و مرفه شان در تبریز را رها کنند و به قم بروند اعتراض نکردند؟خیر، 10، 12 ساله بودم که به مادر گفتم
.hodna.ir/index.php/2014-04-25-07-40-28/118-2014-04-24-20-52-30
به دیگر خاطره از علامه طباطبایی گفت: بعد از فوت همسر ایشان، علامه بسیار بی تابی می کردند که برخی از شاگردان
تفسیر علمى در المیزان 6 اردیبهشت 1395 10:40
. همان, 17/129.13. همان, 17/130.14. همان, 12/214.15. استیون و. هاوکینگ, تاریخچه زمان, ترجمه محمد رضا محجوب
است که در بین شیعه و سنّى از صدراسلام تا امروز نوشته شده است.) 1 با این همه, عظمت اثر و والایى مقام پدید آورنده , قرآن دراسلام / 106.11. همان / 147.12. همان, / 148.13. همان, / 148.14. همان, / 149.15. همان / 149.16
  • تعداد رکوردها : 49

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12