علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
46رکورد در مدت زمان 0.374ثانیه
جستجو برای :
می کرد. »در مورد رفتار علامه طباطبایی با همسر و فرزندان، فرزند ایشان « نجمه السادات طباطبایی » همسر شهید قدوسی
کنم که این تفسیر از جنبه هاى خاصى بهترین تفسیرى است که در بین شیعه و سنّى از صدراسلام تا امروز نوشته شده است.) 1 . 10. علاّمه طباطبایى، قرآن دراسلام / 106. 11. همان / 147. 12. همان / 148. 13
نجمه سادات طباطبایی دختر بزرگ مرحوم علامه طباطبایی و همسر شهید علی قدوسی است که گفتنی های شیرین راحت و مرفه شان در تبریز را رها کنند و به قم بروند اعتراض نکردند؟خیر، 10، 12 ساله بودم که به مادر گفتم
.hodna.ir/index.php/2014-04-25-07-40-28/118-2014-04-24-20-52-30
به دیگر خاطره از علامه طباطبایی گفت: بعد از فوت همسر ایشان، علامه بسیار بی تابی می کردند که برخی از شاگردان
تفسیر علمى در المیزان 6 اردیبهشت 1395 10:40
. همان, 17/129.13. همان, 17/130.14. همان, 12/214.15. استیون و. هاوکینگ, تاریخچه زمان, ترجمه محمد رضا محجوب
است که در بین شیعه و سنّى از صدراسلام تا امروز نوشته شده است.) 1 با این همه, عظمت اثر و والایى مقام پدید آورنده , قرآن دراسلام / 106.11. همان / 147.12. همان, / 148.13. همان, / 148.14. همان, / 149.15. همان / 149.16
/96.26. مدرک به ترتیب: المیزان, 5/ 222 و 224 , 15/111 , 9/91 ـ 104 , 2/ 203 ـ 204 , 14/ 11 , 5/ 329
جایگاه سیاق در المیزان 6 اردیبهشت 1395 10:18
تحقق یافته است.10. همان, 16/ 274.11. همان.12. همان, 16/324.13. همان.14. همان, 16/276.15. همان, 16/313
الکریم» /119 به بعد.40ـ « همان مدرک» /121.41ـ «همان مدرک» /141.42ـ « همان مدرک»/153.43ـ « همان مدرک» /159
  • تعداد رکوردها : 46

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12