علامه طباطبایی
جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397
85رکورد در مدت زمان 0.468ثانیه
جستجو برای :
ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسینقش داشت و نظرات خود را از طریق شهید مطهری به امام خمینی می رساند
قرآن 12. بهداشت و تنظیم خانواده 13. نقش آزادی در تربیت کودکان 14. بایدها و نبایدها 15
و تردید که آفت اعتقاد است، امنیت بخشیده است. (1) (اصطلاح) ایمان بمعنای تصدیق می‏باشد (2) به عبارت دقیقتر
مى دهد که از آنها یاد کن: وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ(مریم: 41)؛ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ(مریم: 16 کرده است. یادمان نمى رود کهمرحوم استاد شهید مطهرى رحمه اللهوقتى نام علّامه طباطبائى رحمه الله را مى بردند
چهارم، در تفسیر آیه 200 سوره آل عمران جاى گرفته اند. با ذکر مقدّمه اى به برخى از مهم ترین دیدگاه ]الى 11ـ همان، ج 4، ص 146 / ج 4، ص98/ج2،ص171و172/ ج 2، ص 175. [12]ـ سید محمدحسین طباطبائى، قرآن
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
است (نحاس، 1421ق، ج 1، ص 144؛ قرطبى، بى تا، ج 4، ص 12؛ طوسى، بى تا، ج 2، ص 395؛ طبرسى، 1406ق، ج 2، ص 700
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
به انتهاى هدف و مقصد رسیدن است (راغب اصفهانى، 1412ق، ج 1، ص 144) و در اصطلاح علماى معانى و بیان، فقط صفت
وحی و امور وحیانی از نگاه سه حکیم الهی امام خمینی قدس ‏سره، علّامه طباطبائی و شهید مطهّری : 4و5.11ـ نجم: 3 و 4.12ـ نجم: 10ـ12.13ـ ر.ک. مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، 1375، ج 4، ص 401.14ـ جلال
  • تعداد رکوردها : 85

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12