علامه طباطبایی
يکشنبه - 2017 سپتامبر 24 - 4 محرم 1439 - 2 مهر 1396
46رکورد در مدت زمان 0.592ثانیه
جستجو برای :
، ج3، ص75. [18]. همو، قرآن در اسلام، ص143. [19]. همان، ص144. [20]. همان، ص142. [21]. عبدالرحمن بن
گفته است نک: همان، ج5، ص360 و ج9، ص63و ج12، ص1499.[14] . برای نمونه های بیشتر نک: همان، ج2، ص439 و ج13، ص369
سید موسی صدر 23 بهمن 1395 19:30
.  نامه مفید، ص ۴۰-۳۲. 17.  نامه مفید، ص ۱۸ 18.  فرهنگ معاصر، ص ۱۱۷. 19.  فرهنگ معاصر
خواهد بود.11 این روش یعنی از آیات زیر بنایی و معارف کلیدی پی به سایر آیات بردن.12 همان سیره ائمه اطهار(ع
، با تقواترین تان است. (سوره حجرات، آیه 13) » (تفسیر المیزان، ج2، ص406) در این دیدگاه زن نیز در انجام وظایف دینی
: بوستان کتاب. طباطبایی،محمد حسین (1374)، المیزان،ج 1،2، 4، 7، 8، 10، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 20، ترجمه سید
رفت و آمد داشتیم. من هم به دیدن خانم امام می رفتم و  ایشان هم خانه ما می آمد. با دختر امام همسر آقای اشراقی
اندیشمند را رقم زد. پس از سال ها اندوختن معارف، در سال 1314 ه . ش استاد مجبور به بازگشت به زادگاه ، آذر 1368، ص66. 9. همان، ص70 - 71. 10. همان، ص75. 11. یادنامه علاّمه طباطبایی، ص122 - 128. 12. تاجدینی
بود. پس از مطالعه آن، حالم دگرگون شد و گریه ام گرفت. بعدها (در سال 1356 ش) که آن خاطره و گریه را به علامه طباطبائی
1328 که به قم آمدم تا زمان فوت ایشان در خدمتشان بودم، ایشان با این که اهل سیر و سلوک
  • تعداد رکوردها : 46

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12