علامه طباطبایی
جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397
85رکورد در مدت زمان 0.327ثانیه
جستجو برای :
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)4 . ــــــــــــــ . (1382). «توجیه جاودانگی اصول اخلاقی بر مبنای نظریّة اعتباریّات از دیدگاه شهید مطهّری». قبسات. 
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)1 اعتباری است؟ (ر.ک؛ مطهّری،1376،ج 13: 493ـ339). این مسئله که اساساً ادراکات اعتباری چگونه شکل می گیرند
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
کاشانی، 1387، رسالة الحق المبین، ص7ـ8؛ جزایری، 1401ق، ص82؛ بحرانی، 1414ق، ج1، ص133؛ بحرانی، بی تا، ج2، ص
. مطهرى، مرتضى، سیره نبوى/ 122 ـ 125.منبع: پژوهش های قرانی، ج10، ص13
، به شمار آید.   پی نوشت ها 1. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، 20/398.  2. اولین
شهید باهنر 2 اسفند 1395 12:41
شهید باهنر تشکیل شورای انقلاب اسلامی را صادر و شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی،اکبر
علی قُدّوسی 2 اسفند 1395 12:37
1.  رجایی نژاد، محمد، یارقدوسیان و بانی نظم نوین حوزه، هفته نامه حریم امام، ۱۳۹۴، شماره ۱۸۳. 2
شهید محمد مفتح 2 اسفند 1395 12:23
شهید محمد مفتح با روزنامه جمهوری اسلامی در مورد شهید مفتح، ۱۳۶۰/۹/۲۵، ص۱۰. 14.  گلی زواره غلامرضا، ۱۳۸۷، ص۴۰. 15. 
  • تعداد رکوردها : 85

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12