علامه طباطبایی
سه شنبه - 2018 آگوست 21 - 10 ذيحجه 1439 - 30 مرداد 1397
49رکورد در مدت زمان 0.499ثانیه
جستجو برای :
دارد (طباطبائی، 1417، ج 1، ص 164). دستة دوم رفتارهایی اند که بدون آگاهی قابل انجام نیستند، مانند افعال ارادى
در کانون توجه دانشمندان علوم قرآن و مفسران بوده است؛ به گونه ای که تنها از سال150 تا 300 هجری بیش از شصت ، ج3، ص75. [18]. همو، قرآن در اسلام، ص143. [19]. همان، ص144. [20]. همان، ص142. [21]. عبدالرحمن بن
،المیزان ،2/115 ـ 138.  12. شاطبى ،الموافقات فى اصول الدین ،2/ 64.  13. سیوطى ،الاتقان فى علوم
، بی تا، ج 2، ص 141؛ طبرسی، 1372، ج 2، ص 508؛ فخر رازی، 1420ق، ج 5، ص 281؛ بیضاوی، 1418ق، ج1، ص 127).بر حسب
. 11. همان. 12. همان، 16/324. 13. همان. 14. همان، 16/276. 15. همان، 16/313
، روض الجنان 5/ 475.  16. طباطبایى، محمد حسین، المیزان، 13/ 311.  17. همان 11/ 145 ـ 146. 
/ 222 و 224 ، 15/111 ، 9/91 ـ 104 ، 2/ 203 ـ 204 ، 14/ 11 ، 5/ 329.  27. رومى، فهد بن عبدالرحمن
و تردید که آفت اعتقاد است، امنیت بخشیده است. (1) (اصطلاح) ایمان بمعنای تصدیق می‏باشد (2) به عبارت دقیقتر
دارد (طباطبائی، 1417، ج 1، ص 164). دستة دوم رفتارهایی اند که بدون آگاهی قابل انجام نیستند، مانند افعال ارادى
16؛ ج 2، ص 39؛ ج 6، ص 62. [240]ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج 1، ص 1120، 1136 و 3035. [241
  • تعداد رکوردها : 49

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12