علامه طباطبایی
سه شنبه - 2017 سپتامبر 26 - 6 محرم 1439 - 4 مهر 1396
79رکورد در مدت زمان 0.421ثانیه
جستجو برای :
قابل توجهی که حدود 2179 صفحه از مجموع تقریبا 12000 صفحه می باشد، تقریباً 1/6 تفسیر المیزان را به خود اختصاص
و روش رئالیسم، مجموعه آثار شهید مطهری، ج6;، ص1044.14. نهایة الحکمة ، ص347.15.ر.ک. نسفی، التمهید لقواعد
باشند که متعلق آنها آفریده های آدمی است و تغییر می کنند. (علامه، 1362، صص 188-189) پس اعتباریاتی که پس از شروع
آلستون 1.موضع دینی دین آلستون مسیحت پروتستان است وی در 15 سالگی دچار شک می شود ولی مجدداً در دهة 50
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)4 . ــــــــــــــ . (1382). «توجیه جاودانگی اصول اخلاقی بر مبنای نظریّة اعتباریّات از دیدگاه شهید مطهّری». قبسات. 
استاد مطهّری و ادراکات اعتباری علاّمه طباطبائی(ره)1 اعتباری است؟ (ر.ک؛ مطهّری،1376،ج 13: 493ـ339). این مسئله که اساساً ادراکات اعتباری چگونه شکل می گیرند
است (طباطبائی، 1389، ج16، ص385؛ ج2، ص169). خلقت آدم نیز در حقیقت، خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده است (همان، ج8، ص24
»، در: رسائل سبعه، ص 123؛ همو، المیزان، ج 2، ص 114ـ116. [10]ـ ر.ک: همو، اصول فلسفه، ص 404. [11]ـ سید محمدحسین
کاشانی، 1387، رسالة الحق المبین، ص7ـ8؛ جزایری، 1401ق، ص82؛ بحرانی، 1414ق، ج1، ص133؛ بحرانی، بی تا، ج2، ص
. مطهرى، مرتضى، سیره نبوى/ 122 ـ 125.منبع: پژوهش های قرانی، ج10، ص13
  • تعداد رکوردها : 79

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12