علامه طباطبایی
جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397
46رکورد در مدت زمان 0.421ثانیه
جستجو برای :
قابل توجهی که حدود 2179 صفحه از مجموع تقریبا 12000 صفحه می باشد، تقریباً 1/6 تفسیر المیزان را به خود اختصاص
، بی تا.17 ـ طباطبایی، سید محمدحسین؛ ظهور شیعه، تهران، بی جا، 1360ش.18 ـ کمالی، علی؛ قانون تفسیر، دفتر نشر
می شود. به هنگام مرگ است که تعلق نفس به بدن قطع می شود و مستقل می شود (طباطبائی، 1417ق، ج1، ص365؛ ج14، ص286؛ ج12، ص154
نوبخت، 1413ق، ص54؛ طبرسی، 1415ق، ج7، ص 181؛ حلبی، 1417ق، ص127؛ مقری نیشابوری، 1385، ص108-109؛ ابن
، بینایی، استوا بر عرش و .... (ر.ک؛ نجّار، 1423ق.: 110؛ اردبیلی، 1377: 116 و سبحانی، 1381، ج 1: 87ـ86
در کانون توجه دانشمندان علوم قرآن و مفسران بوده است؛ به گونه ای که تنها از سال150 تا 300 هجری بیش از شصت ، ج3، ص75. [18]. همو، قرآن در اسلام، ص143. [19]. همان، ص144. [20]. همان، ص142. [21]. عبدالرحمن بن
.  6. بحرانى، سید هاشم، تفسیر برهان، 1/18.  7. المیزان، 2/ 205.  8. همان، 15/ 396؛ 3/ 80
از دیدگاه قرآن، (دفترنشر فرهنگ اسلامى، 1362)/ 146. 2. طباطبایى، محمد حسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، 1/ 6
کشاندند. پانویس 1.  گفت و گو با آیت الله دکتر محمّد صادقی تهرانی، مجله بینات شماره ۳۰ تابستان ۱۳۸۰. 2
سید محمدحسین حسینی لاله زاری تهرانی(۱۳۴۵-۱۴۱۶ق) معروف به علامه تهرانی از شاگردان علامه طباطبایی سید محمدحسین حسینی لاله زاری تهرانی علامه طباطبائی با شیخ عباس قوچانی (وصی سید علی قاضی طباطبایی) آشنا شد.[۳]  آیت الله بهجت در حال
  • تعداد رکوردها : 46

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12