علامه طباطبایی
سه شنبه - 2019 آگوست 20 - 19 ذيحجه 1440 - 29 مرداد 1398
418رکورد در مدت زمان 3.603ثانیه
عبارت مورد جستجو :
علامه طباطبایی می فرمودند: «حدیثِ : هر کس چهل روز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبان وی جاری و روان می کند.» را خواندم و تصمیم گرفتم بدان عمل کنم. پس از آن چله، هرگاه اندیشه و تصور گناهی به ذهنم می آمد، ناخودآگاه و بی فاصله از ذهنم می رفت.»
درباره نظر علامه نسبت به روایات صحابه، تابعان و تابعان تابعان می توان اذعان کرد، ایشان بی تردید با استفاده از گفتار صحابه و تابعان و تابعان تابعان در صدد تبیین آیات قرآنی برآمده است. درست بر خلاف ادعای گلدزیهر که می گوید: تنها راه شرعی در نزد شیعه، روایات وارده از ائمه معصومین است و نه دیگران(1)، معنای گفته گلدزیهر این است که شیعه در تفسیر قرآن به روایات وارده از غیر ائمه حتی روایاتی که از صحابه و تابعان و تابعان تابعان نقل شده، هر چند سند روایت صحیح باشد و اشخاص بزرگ و موجهی آن را نقل کرده باشند، کاملاً بی اعتنا و بی توجه است.
انصافا مرد تمام عیار و جامعی بودند؛ از نظر علمی، عملی، اخلاقی و نیز تخصصی که در علوم اسلامی داشتند، سرآمد و در غالب علوم اسلامی اعم از فقه و اصول، تفسیر، فلسفه و عرفان به معنای واقعی کلمه صاحب نظر بودند.
ه باور برخی، برهانی که علامة طباطبایی در حاشیة اسفار برای اثبات وجود خداوند مطرح کرده است، بر هیچ اصل یا مسئلة فلسفی مبتنی نیست. در این نوشتار نشان میدهیم که این گفته نادرست است و برهان علامه، بدون بهره گیری از دو نظریة فلسفی، یعنی نظریة حداکثری مطابقت با عالم وجود و نظریة تعمیم یافتة وحدت شخصی وجود به سرانجام مطلوب نمیرسد.
نظریه ادراکات اعتباری از ابتکارات علامه طباطبایی است که آن را در بستر سنت فکری اسلامی ایرانی عرضه کرد. ایشان این نظریه را نخستین بار در رسائل سبعه ارائه کرد و آن را در زمینه های متعددی چون علم النفس، حرکت ارادی، معرفت شناسی، کلام، تفسیر، فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی، معرفت شناسی اجتماعی، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، انسان شناسی و اخلاق به کار گرفت.
تفسیر کلامی آیه شریفه: لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْابْصار وَ هُوَ اللَّطِیفُ الخَْبِیرُ (انعام، 103) چشم ها او را درنمی یابند و او چشم ها را درمی یابد و او نازک بین آگاه است. در شمار مباحث کلامی مهم بین متکلمان، به ویژه مفسران است که هریک از دو فرقه کلامی اشاعره و امامیه برآن استدلال نموده و مستند دیدگاه جواز و عدم جواز رؤیت خداوند واقع شده است.
نظر شما درباره تئوری داروین چیست؟
علامه طباطبائی در مقدمه المیزان در بررسی و نقد پیش فهم‏ها تصریح داشته‏ اند که رهیافتهای نامعتبر و ناصحیح تفسیرها منشأ در دریافت نادرست پیش فرض‏ها دارد؛پیرو این موضوع در این مقاله نخست، ماهیت پیشافهم، اهمیت آن و آراء مختلف در این باب مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه تأملات علامه در خصوص مناسبت و پیوند تفسیر با پیشا دانسته‏ها ذکر شده است و در پایان سه پیشا ادراک علامه در تفسیر یعنی پیشافهم معنایی، پیشافهم روشی و پیشافهم ساختاری مورد بحث قرار گرفته است.
در اواخر عمر و هنگام بیماری از ایشان پرسیدم چرا به شهید، می گویند شهید آیا به جهت حضور در جنگ است؟ فرمود «نه بالاتر، مقام اعمال است»
بسیار وفادار و عاطفی بودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طباطبایی هر روز سر قبر او می رفتند و بعد از آن هم که فرصت کمتری داشتند، به طور مرتب، دو روز در هفته، یعنی دوشنبه ها و پنج شنبه ها، بر سر مزار مادرم می رفتند...
  • تعداد رکوردها : 418

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12