علامه طباطبایی
چهارشنبه - 2020 ژولاي 08 - 18 ذيقعده 1441 - 18 تير 1399
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 257064
تاریخ انتشار : 28 خرداد 1398 12:20
تعداد بازدید : 1371

بررسی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و نقد نسبت ضد انقلابی بودن به ایشان

فیلسوف متفاوت

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، مفسر کبیر قرآن کریم و صاحب تفسیر «المیزان» که در فلسفه و عرفان در چند قرن اخیر کمتر کسی به پای او می رسد، با اینکه ظاهرا در صحنه های اجتماعی و سیاسی کمتر حضور داشته اند، اما آن طور که از آثار ایشان پیداست بیش از بسیاری از اندیشمندان معاصر خویش در این زمینه حساس و صاحب نظر بوده اند؛ به خصوص اینکه بخش عمده ای از عمر مبارک ایشان همزمان با تحرکات جریان های انقلابی و جو پرتلاطم ناشی از فعالیت های سیاسی در زمان پهلوی اول و دوم بود.


نویسنده : محمدحسین نظری روزنامه نگار

به طور کلی باور عمومی بر این است که اهل فلسفه دارای اندیشه ها و احساساتی غیراجتماعی و غیرسیاسی هستند. در این تلقی، صاحبان اندیشه فلسفی همواره سر در گریبان تفکر فرو برده و در تنهایی خویش درگیر خلق معماهای تازه در هستی و کشف راه حل آن بوده و با حوادث پیرامون خود بیگانه هستند و حاصل کار آنها نیز نسبتی با مسائل زندگی و عادات و روزمرگی ها ندارد.  تردیدی نیست که برخی واقعیت ها در پیدایش این دیدگاه موثر بوده، اما این ماجرا تنها مختص فیلسوفان نیست، تاریخ اندیشه بشری نشان دهنده این حقیقت است که جدایی اندیشمندان از متن جوامع و فراغت از مسائل و مصائب مردم بیشتر از آنکه متاثر از نوع تفکر باشد -مثلا تفکر فلسفی- ناشی از استعداد و روحیات شخصی افراد است. علاوه بر این باید این نکته را هم در نظر گرفت که وظیفه صاحبان اندیشه و فکر، دخالت مستقیم در پراتیک سیاسی نیست، بلکه شأن اینان تصمیم سازی و جهت دهی تصمیم هاست. درواقع فعالیت اندیشمندان حوزه فلسفه و برخی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی ناظر بر مبانی است و از این رو ممکن است خیلی بروز و ظهور عمومی نداشته باشد.

بنابراین، این فلسفه نیست که در برقراری ارتباط با مسائل اجتماعی و سیاسی ناتوان است، بلکه این نقصان ناشی از ضعف استعداد اهالی فکر و اندیشه است. هستند کسانی میان فیلسوفان قدیم و جدید که از جامعیت و کمالی نسبی برخوردارند و با وجود اشتغال به فلسفه هیچ گاه با متن جوامع و مسائل مبتلا به آنها بیگانه نبوده اند.

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، مفسر کبیر قرآن کریم و صاحب تفسیر «المیزان» که در فلسفه و عرفان در چند قرن اخیر کمتر کسی به پای او می رسد، با اینکه ظاهرا در صحنه های اجتماعی و سیاسی کمتر حضور داشته اند، اما آن طور که از آثار ایشان پیداست بیش از بسیاری از اندیشمندان معاصر خویش در این زمینه حساس و صاحب نظر بوده اند؛ به خصوص اینکه بخش عمده ای از عمر مبارک ایشان همزمان با تحرکات جریان های انقلابی و جو پرتلاطم ناشی از فعالیت های سیاسی در زمان پهلوی اول و دوم بود.

علامه طباطبایی پیوسته در آثار خویش بر سیاسی بودن دین و به عبارتی همبستگی دنیا و آخرت یا دین و سیاست تاکید کرده و کوشیده است تا شئون اجتماعی اسلام را به نمایش بگذارد. ایشان از معدود اندیشمندانی است که در فلسفه سیاسی یا نظام اجتماعی اسلام صاحب دیدگاه مستقلی است که آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، موارد ادعای خویش را به اثبات رسانده است. روش علامه در اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه فلسفی و مانند دیگر فلاسفه سیاسی در پی ارائه تصویری از بهترین جامعه و نظام سیاسی است. از سوی دیگر «علامه ابزار و شیوه های عملی مسائل سیاسی را به فقه احاله می دهد. البته وی همانند فقها بر تبعیت سیاست از مذهب تاکید نمی کند، ولی بر این نکته پافشاری می کند که حکومت از ضروریات بشر است و دین نیز ضروریات انسان را امضا می کند.»

همچنین علامه از طریق طرح مسائل عقلی به ولایت و حکومت می رسد. درواقع ایشان اصول اسلامی را تابع مسائل عقلانی می داند. «در این زمینه اگرچه اختلافی بین نظریه علامه با فقها دیده نمی شود، با وجود این وی معتقد است که سعادت و کمال انسان تنها از طریق جامعه مطلوب مورد نظر انسان تامین می شود... در نتیجه می توان گفت که روش علامه بین فقه و فلسفه در حال آمد و شد است و از یک رهیافت به دیگری می رسد.» به عبارت دیگر، مواجهه ایشان با مسائل کلی و شأن نظری مربوط به حکومت و سیاست فلسفی است، اما سیاست عملی را در حیطه فقه قلمداد می کند.

علامه معظم ازجمله اندیشمندانی است که در باب مسائل اجتماعی بسیار سخن رانده و آثار متعددی به طبع رسانده است. صرف نظر از رسالات مفرده ایشان درباره مکاتب اجتماعی و تبیین موضوعاتی چون آزادی، حکومت و سیاست، ایشان در جای جای تفسیر قیم «المیزان» بحث های سیاسی و اجتماعی پخته و مفیدی را مطرح کرده است. درواقع این کتاب یکی از مهم ترین منابع تحقیقی در زمینه مبانی سیاسی و اجتماعی اسلام است.

برمبنای آیات قرآن، ایشان عدالت اجتماعی را از مقتضیات اولیه طبیعت انسان می داند و رعایت تساوی حقوق افراد را امری لازم و ضروری می شمارد و از اینکه همچنان بندگی و ذلت طبقه ضعیف برای رسیدن طبقه نیرومند به مطامع و مقاصد خود در جوامع انسانی ادامه دارد، رنج می برد. از این رو بر لزوم تحقق انقلاب برای زوال نابسامانی ها و تحقق عدالت و آزادی تاکید می کند و می نویسد: «این روش صالحی است که برای اولیای دین ثابت بوده و ایشان در خدمات خود جز خدا را در نظر نداشتند... .»

به گفته علامه، اسلام شأن مهم «اجتماعی بودن» انسان را مورد توجه کامل قرار داده است؛ به طوری که اولین نقطه شروع فعالیت آن نزدیک ساختن و مانوس کردن مردم با یکدیگر است. چه افراد بشر با تمام اختلافاتی که دارند در این قسمت هم نظر هستند که حق، لازم الاتباع است. به زعم ایشان، اصولا این دین بوده که برای اولین بار بر تشکیل جامعه تاکید داشته است و آنچه از فضایل انسانی باقی مانده، میراث دعوت انبیاء است، نه نتیجه تمدن های بشری چنانکه ذیل آیه 213 سوره بقره درباره این موضوع می نویسند: «پس آنچه از صفات پسندیده امروز در میان اقوام و ملل می بینیم، هرقدر هم اندک باشد به طور قطع از بقایای آثار و نتایج آن دعوت [دعوت پیامبران] است... »

به اعتقاد علامه، یک سلسله معارف الهی که برگشت همه آنها به توحید است، وجود دارد که جز در پرتوی یک زندگی اجتماعی شایسته، موثر نیست. بر این اساس سعادت فردی انسان ها مبتنی بر صلاح و اصلاح امر اجتماعی است که در آن زندگی می کند، به طوری که در ظرف اجتماع فاسد، رستگاری یک فرد و صالح شدن او محال است. بنابراین «از نظر قرآن راه خدا همان حیات مجتمع انسانی در دنیا و آخرت است». علامه در ذیل تفسیر آیه ای می نویسد: «قرآن از انواع اجتماع تنها اجتماع دینی را باارزش معرفی کرده است.» درواقع به زعم ایشان، تنها دین توحید است که قادر به اداره جامعه انسانی است. ایشان در همین باب ذیل آیه 213 بقره که بخشی از آن را از نظر گذراندیم با اشاره به انواع نظام های اجتماعی می نویسد: «اجتماعاتی که در بشر پیدا شده و سیستم هایی که برای خود اتخاذ کرده به طور کلی سه قسم سیستم است و چهارمی ندارد. یکی سیستم استبداد است که جامعه را در تمامی شئون انسانیت محکوم به اسارت و بردگی می کند و یکی دیگر سیستم پارلمانی است که در آن قوانین مدنی در بین مردم حکمفرماست و قلمروی این قوانین تنها افعال مردم است و در اخلاق و امور معنوی بشر را آزاد گذاشته و بلکه به آزادی در آن دعوت هم می کند. سوم «دین» است که بشر را در جمیع شئون مادی و معنوی دعوت به صلاح می کند، هم در اعتقادات، هم در اخلاق و هم در رفتار. بنابراین اگر در دنیا امید خیر یا سعادتی باشد باید از دین و تربیت دینی امید داشت و در آن جست وجو کرد. شاهد این معنا ملل راقیه دنیای عصر حاضر است که می بینیم اساس اجتماع را کمالات مادی و طبیعی قرار داده و مساله دین و اخلاق را مهمل گذاشته و می بینیم با اینکه اصل فطرت را دارند، مع ذلک فضایل انسانی از قبیل صلاح و رحمت و محبت و صفای قلب و... را از دست داده اند و احکام فطرت را از یاد برده اند و اگر اصل فطرت در اصلاح بشر کافی بود و همان طور که گفتیم صفات انسانی از بقایای موروثی دین نبود، نباید کار بشر به این توحش بکشد.»به گفته علامه، چون هدف اسلام سر و سامان دادن به جمیع جهات زندگی انسانی است، هیچ یک از شئون انسانی را از قلم نینداخته و از این جهت برای هر عملی از اعمال زندگی، هیاتی زیبا ترسیم کرده است.

علامه تحقق «اجتماع دینی» را تنها در سایه تشکیل یک حکومت عادله دینی و اسلامی ممکن و میسر می داند. به زعم ایشان، «حکومت از اعتباریات ضروریه ای است که انسان از آن بی نیاز نیست، لیکن آنچه در ابتدا ضروری بودن آن را پیش می آورد، زندگی اجتماعی انسان است» زیرا افراد خواه ناخواه در بینش خود اختلاف پیدا می کنند و این اختلاف نظم اجتماعی را بر هم زده و هرج ومرج به وجود می آورد. بنابراین برای رفع ناهنجاری ها و نابسامانی ها و استیفای حقوق ستمدیدگان از ستمگران و حفظ کرامت انسانی و فراهم کردن زمینه نیل افراد جامعه به کمال مطلوب خویش، جامعه بشری ناگزیر از تشکیل نظام اجتماعی یا حکومت است. به اعتقاد ایشان، اسلام به عنوان یک دین فطری پایه احکام و قوانین خود را براساس آفرینش گذارده و مساله حکومت و ولایت را که یکی از مهم ترین مسائل مبتلا به بشری است، اهمال و الغا نکرده است. چنانکه در زمان رسول الله(ص) که پیش پا افتاده ترین مسائل از ایشان سوال می شد، هیچ گاه درمورد اصل حکومت سوالی مطرح نشد و این خود گویای وضوح و بداهت مساله است. بنابراین یکی از شئون مهم دین، مساله تشکیل حکومت است که در صدر اسلام نیز توسط پیامبر این مساله محقق شد و امروز هم تبیین مبانی آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از طرفی وقتی گفته می شود اسلام دین اکمل است، چنانکه از آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم...» پیداست، اکمال دین به امر «امامت» است. در نتیجه امر «ولایت» و وظیفه تشکیل حکومت بعد از پیامبر به جانشین ایشان از نظر شیعه به صورت «نصبی» تسری پیدا می کند. علامه دراین باره می نویسد: «بعد از پیغمبر جمهور مسلمین معتقد شدند که انتخاب خلیفه ای که عهده دار مسئولیت حکومت بر جامعه اسلامی است به عهده خود مسلمین است و اما عقیده شیعه این است که خلیفه باید از جانب خدا و رسولش معین شود و آنها 12 نفر هستند... .» به زعم ایشان، در این زمان که پیغمبر وفات کرده و امام نیز از نظرها پنهان است، اولا مسلمین نباید نسبت به تشکیل حکومت بی اعتنا باشند و ثانیا وظیفه آنهاست که با در نظر گرفتن روش پیامبر که روش امامت بوده است، حکومت تشکیل داده و حاکمی را انتخاب کنند و «این روش غیر از روش پادشاهی و امپراتوری است»؛ بنابراین برخلاف ادعای برخی مبنی بر مبهم بودن شکل نظام اسلامی موردنظر علامه، از اقوال ایشان پیداست که نه تنها به ضرورت تشکیل حکومت، بلکه به شکل نظام مطلوب اسلامی نیز تصریح دارند. صاحب کتاب «المیزان» در آثار متعدد خود بر فساد حکومت های مختلف غیرالهی از دیرباز تاکنون تاکید کرده و تنها راه علاج را در تحقق حکومت الهی و اسلامی دانسته و با ارائه ادله برمبنای فقه و فلسفه، بر اثبات ولایت و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پافشاری کرده است. ایشان همچنین تذکر می دهد که با وجود احکام متعددی نظیر حدود، تعزیرات، انفال و... که متوقف بر حضور «ولی» و حاکمیت مقتدر است، ممکن نیست که اسلام امر به تشکیل حکومت نکرده باشد و از آنجاکه تشکیل حکومت رسالت پیامبر و امامان بوده، پس از آنها نیز امری ثابت است، زیرا با رفتن شخص، مقام او از بین نمی رود.

به زعم ایشان، نیاز بشر به زندگی اجتماعی از یک طرف و تحقق زندگی اجتماعی تنها از راه تشکیل حکومت از طرف دیگر امری است فطری که الغای آن، الغای اصل اسلام است.

علامه بخشی از ادله خود مبنی بر ضرورت و حقانیت حکومت اسلامی را از راه نقد سایر حکومت ها پی می گیرد. ایشان در یکی از این موارد به نقد دموکراسی رایج در دنیا پرداخته و نظام های لیبرال را فاقد صلاحیت برای اداره جوامع انسانی و بدیل همان نظام های سلطنتی و استبدادی قدیم می داند. به اعتقاد علامه، چون روش دموکراسی اساس کار خود را در بهره گیری های مادی قرار داده ناچار روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده و این روح استخدام و استثمار نمود و تراوشی از همان روحیه بزرگی طلبی و تکبر و گردن کشی انسان است. به زعم ایشان، انسان به حکم این روحیه می کوشد تا هر چیز حتی انسان های دیگر را تحت سیطره و نفوذ خود درآورد و این روحیه هر راهی که به بوی هواهای نفسانی و آرزوها منتهی شود، تجویز می کند و این عینا همان استبداد سلطنتی اعصار و قرون گذشته است که امروز در لباس اجتماع مدنی ظاهر شده است و ما در دنیای امروز هم ناظر ظلم ها و تعدیات و زورگویی های ملل نیرومند نسبت به ملت های ضعیف هستیم. ایشان تاکید می کند که روش اسلام صددرصد با این هوس بازی ها مخالف است و دلیل مطلب هم سیره پیغمبر و ائمه(ع) است.

مولف «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، اجتماع براساس ملیت یا همان نظام های ناسیونالیستی را از نظر اسلام ملغاشده می داند و با اذعان به این مطلب که ملیت یا مولود زندگی بدوی است که به پیدایش قبایل منتهی شده یا مولود اختلاف منطقه زندگی است که موجب انشعاب انسان ها شده است، حکم به آن را خلاف فطرت انسانی می شمارد. بنابراین اسلام برای رفع این مفاسد بنای ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است، نه بر چیزهای دیگری نظیر نژاد و وطن و... .

موخره

آنچه تا اینجا گفتیم خلاصه ای بود از نظرات سیاسی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی که جهت گیری کلی و صراحت آن در تایید انقلاب و نظام اسلامی کاملا پیداست؛ اما در طول سال های بعد از انقلاب درمورد مواضع سیاسی این عارف و فیلسوف معاصر حرف و حدیث های بسیاری مطرح شده است. به طور کلی افراط و تفریط امری مذموم و از ویژگی های جریان جاهل است. از این رو نگارنده ابدا درصدد «مبارز انقلابی» جلوه دادن علامه طباطبایی نیست، چنانکه ضدانقلاب خواندن ایشان هم بس نامعقول و خلاف شواهد تاریخی است.

 در اینجا تنها چند واقعیت تاریخی را از نظر می گذرانیم که خود نمایانگر شخصیت واقعی علامه فقید است. قبل از آن اما به نقد نقل قولی از آیت الله مصطفی محقق داماد می پردازیم که تا به حال از طرف وی تکذیب نشده یا دست کم نگارنده این تکذیبیه را ندیده است. این نقل قول در موارد مختلف مورد استفاده قرار گرفته و ازجمله علامه محمدرضا حکیمی هم این مطلب را تکرار کرده است. او علامه طباطبایی را ضدانقلاب خوانده و ادعا می کند که ایشان در یک جمع خصوصی گفته است «این انقلاب یک شهید دارد و آن هم اسلام است!» (حکیمی، عقلانیت جعفری، ج اول، تهران: دلیل ما 124 تا 130) اولا به فرض اینکه شواهدی برای اثبات این ادعا وجود داشته باشد، آیا یک فقیه دانا به رموز استدلال و برهان، حق دارد به این شکل رهبر عادل و فقیه مهذب یک جریان عظیم علمی را به صرف برخی شواهد «قاتل اسلام» بداند؟! آیا رد و ابطال یک جریان فکری که آقای حکیمی با آن مخالفت دارند به قیمت تخطئه یک عالم وارسته و خدوم به اسلام می ارزد؟ آیا ذکر این موارد وهن چهره اسلام و دین نیست؟ به نظر می رسد نقل این مطلب ظلم به علامه و انقلاب و نظام اسلامی است و حتی اگر این نقل قول صحت داشته باشد، خوب بود که ناقل (محقق داماد) دست کم حرمت «المجالس بالامانات» را نگه می داشت.

ثانیا؛ کسانی که علامه را از نزدیک درک کرده اند می دانند که اولین مشخصه او دقت در کلام و ظرافت در بیان و اعتدال در اندیشه بود و مواضع مهم خود را در عباراتی دقیق و حساب شده بیان می کرد و کلماتی که خوشایند اهل سیاست و مروجان اندیشه های جناحی است هرگز بر زبان او جاری نمی شد. چنین گفته ای علاوه بر آنکه از جهت سند و شواهد زمانی و مکانی و محتوا دارای مشکل است از جهت بیان نیز با رویه دقیق و حکیمانه او تطبیق نمی کند. مواضع فراوانی از علامه به صورت مستند نقل شده و در بسیاری از آنها نسبت به حکومت و سیاست مواضعی اتخاذ شده و هیچ یک از آنها با چنین گفته ای که به او نسبت داده شده تطبیق نمی کند.

 اما ادله تاریخی؛ در اسناد تاریخی شواهد متعددی از برخی فعالیت های سیاسی علامه موجود است که شدت و اثرگذاری این فعالیت ها خود موضوعی است که در یادداشتی مجزا قابل بررسی است. اما وجود این اسناد تاریخی نه تنها مهر باطلی است بر «ضدانقلاب» بودن علامه، بلکه حتی نشان می دهد همراهی علامه با جریان انقلابی تنها همراهی نظری و فکری نبوده و ایشان تا به ثمر رسیدن انقلاب همواره در برخی فعالیت های سیاسی هم شرکت داشته اند.

اسنادی مانند جلسه نهضت آزادی با امام خمینی(ره) در منزل علامه طباطبایی در سال 41، مخالفت علامه با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و حمایت از امام خمینی(ره)، پیوستن به تجمع انقلابی خرداد سال 42 در حرم حضرت معصومه(س)، مهاجرت به تهران برای اعتراض به دستگیری امام(ره) در سال 42، گزارش ساواک در چهارم مرداد 43 درباره فعالیت سیاسی علامه و تاکید ایشان بر لزوم اتحاد حوزویان و دانشگاهیان در مبارزه با رژیم شاه و گزارش ساواک در اردیبهشت ماه 49 مبنی بر افتتاح حساب علامه و چند تن دیگر برای جمع آوری کمک به سازمان های چریکی فلسطین، بخشی از مواردی است که در اسناد تاریخی ذکر شده است. علاوه بر این، ضمن پذیرفتن این مساله که ایشان همچون بسیاری از روحانیون آن وقت در صف اول مبارزات سیاسی نبودند، باید توجه کنیم که اندیشه های سیاسی علامه به عنوان مبانی نظری حکومت اسلامی جایگاه مهمی در تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی داشته است. علاوه بر این، بسیاری از مبارزان درجه اول آن دوره از شاگردان مکتب ایشان بودند که خدمات آنها به انقلاب اسلامی تا امروز هم ادامه یافته است؛ شاگردانی که دامنه آن از مطهری، بهشتی، مفتح و باهنر به آیات جوادی آملی، حسن زاده آملی و سیدمحمدحسین تهرانی می رسد. بنابراین به نظر می رسد غیرانقلابی خواندن علامه و انتساب ایشان به ضدانقلاب تلاش مذبوحانه ای است از سوی برخی افراد و جریان ها برای اینکه چهره های شاخص علمی و مذهبی را موید افکار انحرافی خود جلوه دهند و واضح است که با وجود آثار آن اندیشمند فقید اعم از مکتوبات و شاگردان و جایگاه ایشان نزد معمار کبیر انقلاب اسلامی، تلاش این جریان ها به ثمر نخواهد رسید.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12